Politica de confidentialitate

Termeni si condiții

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE THESTORIESOFO.RO

Politica de confidențialitate are drept scop furnizarea de informații cu privire la colectarea, utilizarea și divulgarea către terți a datelor cu caracter personal de către SC. ITHINK MEDIA S.R.L, având următoarele date de identificare: RO 16941840, inregistrata la Registrul Comertului cu nr J40/18554/2004, cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Bd Octavian Goga, nr 24, bl M62, ap. 90; E-mail: contact@thestoriesofo.ro, (denumite în continuare „THESTORIESOFO”), în calitate de deținător al site- http://TheStoriesofO.ro/ (denumit în continuare „Site-ul”).

Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Prin urmare, ne străduim să vă procesăm datele personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și a Directivei 95/46 / CE („GDPR”). Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizici, psihologici, mentali , identitate economică, culturală sau socială.

Această politică de confidențialitate se referă la datele personale ale clienților, furnizorilor, partenerilor noștri de afaceri, vizitatorilor Site-ului, altor persoane care ne contactează și care ne vizitează și ale reprezentanților acestora, potențiali colaboratori și colaboratori și se aplică datelor colectate prin intermediul Site-ului, precum și tuturor celorlalte date cu caracter personal pe care le colectăm prin e-mail, formularul de contact, concursuri, prin utilizarea Site-ului sau a altor contacte off-line. Această politică de confidențialitate descrie:

 • Ce tipuri de date cu caracter personal colectăm și procesăm;
 • Scopurile pentru care colectăm și folosim datele dvs. personale;
 • Motivele de prelucrare pentru astfel de scopuri;
 • Durata procesării acestor date;
 • Drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care le puteți exercita;
 • Cui îi putem dezvălui datele personale.

A. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL; SCOPURI ȘI MOTIVE PENTRU PRELUCRARE

În contextul interacțiunii dvs. cu THESTORIESOFO, dvs., ca persoană fizică, puteți face obiectul activităților de prelucrare a datelor pe care le efectuăm. Vă informăm că folosim datele dvs. personale în următoarele cazuri:

 1. Dacă sunteți client sau potențial client al THESTORIESOFO:

1.1.1. Furnizarea de servicii solicitate de la noi

Folosim datele dvs. cu caracter personal relevante pentru a furniza produsele și/sau serviciile solicitate. De exemplu, în contactarea dvs., este posibil să ne bazăm pe datele dvs. cu caracter personal (de ex. numărul de telefon, e-mail).

1.1.2. Comunicarea cu dvs.

Este posibil sa ne solicitați asistența sau să ne transmiteți comentarii, sugestii sau întrebări legate de site-ul nostru, de produsele și sau serviciile noastre precum și de procesarea datelor dvs. cu caracter personal.

În acest caz, utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările dvs.. Scopul prelucrării în acest caz este îndeplinirea acordului ca motiv al procesării (daca există), și, după caz, analizarea cererilor dvs. și oferirea de răspunsuri la acestea.

1.1.3 Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Putem prelua unele dintre datele dvs. în contextul furnizării serviciilor și produselor bazate pe obligații impuse de lege (de exemplu, obligația de a respecta legile fiscale). În acest caz, temeiul prelucrării este îndeplinirea unei obligații legale.

1.1.4 Trimiterea de newsletter-uri

Putem, de asemenea, să folosim datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică newsletter-uri de specialitate despre serviciile și produsele noastre, dar numai dacă v-ați abonat și, prin urmare, v-ați exprimat consimțământul expres pentru o astfel de prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi newsletter-uri în viitor apăsând „Dezabonați” atunci când primiți e-mailul respectiv sau să ne scrieți la: contact@thestoriesofo.ro .

1.2. Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt:

 1. Dacă sunteți angajat sau alt colaborator al unui client al THESTORIESOFO sau potențial client

2.1. Scopurile prelucrării sunt:

2.1.1.Furnizarea de servicii și produse solicitate de la noi

Folosim datele dvs. cu caracter personal relevante pentru a pregăti și a furniza serviciile și/sau produsele solicitate. De exemplu, putem folosi datele cu caracter personal pentru a gestiona relația cu clientul pe care îl reprezentați. Ne bazăm în acest caz și pe interesul legitim în furnizarea produselor și/sau a serviciilor noastre conform domeniului nostru de activitate.

2.1.2. Comunicarea cu dvs.

Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările dvs. și cu orice alte aspecte relevante legate de colaborarea sau posibila colaborare dintre noi. Ne bazăm în acest caz pe și interesul legitim în furnizarea serviciilor și produselor noastre conform domeniului nostru de activitate.

2.1.3 Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Putem prelucra unele dintre datele dvs. în contextul furnizării serviciilor și /sau produselor bazate pe obligații impuse de lege, dacă este cazul. În acest caz, motivele pentru prelucrare sunt îndeplinirea unei obligații legale.

2.4 Trimiterea de newslettere

Putem, de asemenea, să folosim datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică newsletter-uri de specialitate despre serviciile și produsele noastre, Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi newsletter-uri în viitor apăsând „Dezabonați” atunci când primiți e-mailul respectiv sau să ne scrieți la contact@thestoriesofo.ro

2.2. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt: numele, poziția, e-mailul, telefonul, precum și alte date cu caracter personal furnizate THESTORIESOFO, de obicei de către dvs., dacă este necesar pentru a îndeplini scopurile de mai sus. În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de către client.

 1. Dacă sunteți vizitator al Site-ului:

Folosim datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. când vizitați Site-ul, pentru a procesa și a răspunde întrebărilor dvs. transmise prin intermediul site-ului nostru, precum și pentru a trimite newsletter-urile la care v-ați abonat în timp ce vizitați site-ul nostru.

Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim de a furniza informațiile solicitate în legătură cu activitatea, serviciile și produsele noastre. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dvs., numărul de telefon și adresa de e-mail

De asemenea, folosim datele dvs. personale pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul site-ului.

Ne bazăm în această activitate de prelucrare a datelor pe interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de internet.

De asemenea, folosim Google Analytics pentru a analiza informațiile colectate de la vizitatorii site-ului.

B. PUNEREA LA DISPOZIȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Atunci când datele sunt solicitate direct de la dvs., THESTORIESOFO vă solicită să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal de care avem nevoie în scopurile menționate anterior, deoarece altfel nu vom putea să ne desfășurăm activitatea.

Dacă furnizați THESTORIESOFO datele cu caracter personal ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați înainte de această dezvăluire modalitatea în care THESTORIESOFO intenționează să proceseze datele personale, așa cum este descris în această Politică de Confidențialitate.

C. DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Deși, de regulă, nu vom dezvălui datele dvs. personale unor terțe părți, putem:

 • dacă este necesar, transfera datele dvs., prin divulgarea sau furnizarea accesului la distanță, numai prin aplicații securizate, unor terțe părți, cum ar fi partenerii comerciali ai THESTORIESOFO, care acționează în calitate de procesatori de date pentru și în numele THESTORIESOFO (de exemplu, pentru hosting, IT, servicii de contabilitate, servicii de procesare a plaților, consilieri juridici și financiari, furnizori sau prestatori de servicii care oferă asistență la expediere), cu care THESTORIESOFO a încheiat acordurile contractuale necesare, cerute de reglementările UE și de reglementările naționale. Vom transfera datele unor terțe părți exclusiv în măsura necesară pentru a servi scopurile de procesare aplicabile pentru care datele dvs. sunt colectate și prelucrate.
 • dezvălui datele pentru a ne conforma legii sau ca răspuns la o cerere din partea unei instanțe sau a unei alte autorități legale, cum ar fi un mandat sau o citație. THESTORIESOFO ar putea, de asemenea, să împărtășească informațiile cu bună-credință în cazul în care considerăm că este necesar să prevenim sau să gestionăm fraude sau să protejăm THESTORIESOFO.
 • dacă este necesar, să dezvăluie date cu caracter personal relevante autorităților competente, în contextul furnizării serviciilor pe care le-ați solicitat de la noi.

 D. DURATA PROCESĂRII 

Intenționăm să păstrăm datele dvs. cu caracter personal pe durata contractului încheiat cu dvs., precum și după aceea, în conformitate cu politicile noastre interne și cu obligațiile legale care ne revin.

În cazul în care datele nu sunt colectate în contextul unui acord, astfel de date vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului colectării datelor preconizate sau a oricărei alte perioade mai lungi impuse de lege, un regulament de păstrare a înregistrărilor sau autoritățile publice.

Imediat după încheierea perioadei de arhivare aplicabile, datele trebuie să fie:

 • șterse sau distruse în siguranță; sau
 • transferate într-o arhivă (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege sau prin regulamentul privind păstrarea înregistrărilor).

Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru abonarea la newsletter-ul nostru vor fi șterse imediat dacă vă dezabonați de la serviciul nostru de newsletter.

 E. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În calitate de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

 • dreptul de accesare  – vă permite să obțineți confirmarea că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de noi și, în cazul unui răspuns afirmativ, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
 • dreptul de rectificare – vă permite să obțineți de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor dvs. cu caracter personal inexacte care va privesc, având astfel dreptul să obțineți completarea datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare;
 • dreptul de ștergere / „dreptul de a fi uitat” – vă permite să obțineți ștergerea datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau v-ați retras consimțământul atunci când prelucrarea avea ca temei consimțământul Dvs. sau datele au fost prelucrate ilegal, etc.);
 • dreptul de restricționare – vă permite să obțineți restricționarea procesării datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dvs. cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate);
 • dreptul de a vă opune – vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să primiți datele personale referitoare la dvs., pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit în mod automat sau să transmiteți aceste date unui alt controlor de date.

Suntem bucuroși să asigurăm exercitarea acestor drepturi.

Puteți să vă exercitați în mod liber și în orice moment drepturile dvs. menționate mai sus și să aflați mai multe despre aceste drepturi, depunând la noi, în calitate de operator de date, o solicitare scrisă la THESTORIESOFO SRL, E-mail: contact@thestoriesofo.ro

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu caracter personal.

Vă încurajăm să ne contactați imediat dacă considerați că datele dvs. cu caracter personal au fost furnizate fără consimțământ. Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atenție și să adresăm întrebările pe care le aveți în cel mai scurt timp posibil.

 F. SECURITATE

Ca parte a administrării site-ului nostru, am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscurilor prezentate prin prelucrare, în special din cauza utilizării incorecte sau a distrugerii, pierderii, alterării, dezvăluirii, achiziționarea sau accesul, manipularea intenționată sau accidentală, accesul terților, ștergerea și modificarea.

Veți fi notificat cu privire la o încălcare a securității datelor, într-un interval rezonabil de timp după descoperirea unei astfel de încălcări, cu excepția cazului în care un funcționar competent determină că notificarea ar împiedica o investigație penală sau ar aduce prejudicii securității naționale. În acest caz, notificarea va fi întârziată conform instrucțiunilor funcționarului competent. Vom răspunde cu promptitudine la solicitările dumneavoastră referitoare la o astfel de încălcare a securității datelor.

 G. MODIFICĂRI

Această politică de confidențialitate intră în vigoare începând cu 25 mai 2018. Această politică de confidențialitate poate fi actualizată.

Când vom face acest lucru, vom posta aceste modificări pe site-ul nostru, astfel încât să aveți întotdeauna acces la detalii despre informațiile pe care le colectăm, cum și în ce circumstanțe le utilizăm și dacă este cazul, le dezvăluim. Orice astfel de modificare, materială sau de altă natură, va intra în vigoare în termen de 10 zile de la publicarea noii versiuni pe site-ul nostru.

Dacă, în orice moment, decidem să folosim datele cu caracter personal într-o manieră diferită de cea declarată în momentul colectării lor, vă vom notifica prin e-mail. Veți avea posibilitatea de a alege dacă putem sau nu să vă folosim datele în acest mod diferit. În caz contrar, dacă este posibil, vom utiliza datele în conformitate cu Politica de confidențialitate conform căreia datele au fost colectate.

 H. INFORMAȚII DE CONTACT

Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la modul în care procesăm informațiile dvs. cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dvs. în conformitate cu această politică, vă rugăm să ne trimiteți o solicitare scrisă, folosind următoarele date de contact: contact@thestoriesofo.ro

Ne vom asigura că sunt luate măsurile adecvate pentru a răspunde solicitării dvs. fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea cererii. Informațiile vor fi furnizate pe cale electronică, dacă este posibil, cu excepția cazului în care solicitați în mod expres transmiterea în scris.